Skadeservice

Vi har mange års erfaring indenfor skadesservice. Vi kan effektivt stoppe en akut opstået skade og hjælper dig gerne videre i junglen af forsikringsspørgsmål.

Vi rykker ud 24/7/365 til alle former for pludseligt opståede skader: Brand-, vand-, fugt-, storm- og skimmelskader. Første prioritet er at stoppe skaden effektivt samt at sikre en korrekt håndtering, så skaden bliver optimalt begrænset.

Vi er en virksomhed med stort fokus på miljøet og har specialiseret os i miljørenovering, hvor vi bl.a. arbejder med sanering af asbest, skimmelsvamp, bly, PCB m.m.

Vores faguddannede medarbejdere er naturligvis trænet i at håndtere de farlige materialer og derigennem medvirke til en øget bæredygtighed i dansk byggeri.

Vi er eksperter i at rense alle overflader, så skimmelsvampen fjernes effektivt. – Jo før du handler på problemet, desto bedre er det.

​Vi kommer gerne og gennemgår din bygning helt uforpligtende og udarbejder et konkret løsningsforslag eller rådgiver dig om, hvordan du kan undgå skimmelsvamp, så kontakt os endelig for en snak – det koster dig ikke noget.​

Nikolaj Ebbe

Skadeserviceformand

er klar til at hjælpe dig med at svare på dine spørgsmål og give et uforpligtende tilbud

Ring på tlf. 70 273 273

eller send os en besked:

EFFEKTIV kan hjælpe dig med…

Afdækning

Ved akut opståede skader, rykker vores skadeservice lynhurtigt ud og hjælper dig med at sikre din ejendom og løsøre. Vores vagtbiler står klar i Nakskov og Karlslunde, og de rykker ud inden for 1 time både på Lolland-Falster og Sjælland.

Det er vigtigt at sikre bygningen effektivt mod yderligere skader forårsaget af vejrliget. Ved indbrud sørger vi via afdækning for, at der ikke er andre, der får samme idé om at aflægge dig et uønsket besøg. Vi kan tilbyde dig at håndtere hele skadesforløbet – dvs. stoppe skaden, oprydning og et efterfølgende tilbud på reparation eller genopbygning.

Afdækning
Affugtning

Affugtning

Fugt i ejendomme kan skyldes utætte tage, for højt grundvand, oversvømmelser, fygesne m.v.

Bliver der ikke affugtet, kan der opstå skimmelsvamp og andre større skader. Er uheldet ude, og din ejendom får skimmelsvamp, kan du prøve vores gratis skimmelprisberegner her.

Vi affugter professionelt og sørger for at udtørrer skaden. Som noget nyt kan der indstøbes fugtmålere, der automatisk sender klarsignal, når fugtprocenten er på det ønskede. Ved nybyggeri, hvor betongulve og murværk skal udtørres inden færdiggørelse af byggeriet, udarbejder vi en rapport på udtørringen til brug for kvalitetssikringen iht. BR10.

Algeafrensning

Alger er et stigende problem hos alle husejere, og det skyldes ændringer i klimaet, da alger trives i varme og fugtighed.​

Områder på dit tag, plankeværk eller dine træfacader, der vender mod nord og får mindst sol, er mere udsat for grønne alger. Hvide pletter på dine fliser er flisepest. Alger på fliser kan dog også være grønne eller sorte. Tager algerne overhånd, kan du risikere frostsprængninger på tag og fliser, da algerne er fyldt med fugt. I frostvejr udvider vandet sig, så der er risiko for sprængninger.

​​Vi benytter godkendt algemiddel, der ikke er skadeligt for planter, græsplæne og vandløb, og herudover nedbrydes det hurtigt.

Algeafrensning
Brandskader

Brandskader

I tilfælde af brand i privatbolig eller erhvervsejendom skal der efterfølgende ryddes op og gøres rent. ​Brændte møbler, gulve og andet indbo kan sjældent reddes og skal bortskaffes. ​Mange effekter kan have lidt skade på grund af varmeudvikling og skal efterfølgende repareres eller bortskaffes. Sodskader er også almindelige, hvor en del effekter dog kan reddes ved professionel rengøring og afvaskning.​

Vandskader eller skader efter en kemisk slukningsproces kan ikke undgås efter en brand. Vi gennemgår alle effekter – såvel møbler som selve ejendommen. Vi har stor erfaring inden for vandskader m.m. og har mulighed for at foretage en effektiv tørringsproces og ekstraktion af vand fra bygninger, så ejendommen kan reetableres.

Stormskader

Stormkatastrofer kan komme i alle former og størrelser, og når vi mindst venter det. Når der varsles storm, bør du sørge for at fjerne eller fastgøre løse genstande (haveborde, stole, trampolin, havegrill og andre genstande), så de ikke forvolder skade på bygninger og/eller personer.

Efter en storm er det altid en god idé at gå en tur rundt om din ejendom for at tjekke for nedfaldne tagsten, for hvis der er kommet huller eller utætheder i taget, er det med at få det lukket hurtigst muligt, da det ellers kan forårsage vandskade eller større skade på dit tag.

Vi foretager en midlertidig afdækning og sikring, hvis dine vinduer er blevet ødelagt ,eller dit tag er blevet beskadiget af stormen.

Stormskader
Vandskader

Vandskader

Er uheldet ude, og du har fået vand i kælderen eller i din ejendom efter skybrud, sprængte vandrør eller ødelagte/utætte kloakrør, skal du hurtigt have udbedret skaden, da fugt kan danne grundlag for skimmel i boligen. Fugtproblemer skal derfor generelt tages alvorligt, så du undgår et sundhedsskadeligt indeklima.​​

Vi rykker hurtigt ud og sørger for at fjerne vand og igangsætte en affugtning af det beskadigede område. Vi vurderer skadens årsag og omfang, og vi rådgiver dig om udbedring af skaden, og hvordan du sikrer dig fremadrettet. Vi kan tilbyde at stå for oprydning og rengøring efter skaden, og vi giver gerne et tilbud på reetablering og genopbygning af ødelagte dele af din ejendom.​

Skimmelsanering

Skimmelsvampe kan vise sig ved både fysiske og sundhedsmæssige tegn. Sundhedsmæssige tegn kan være kvalme, træthed, hovedpine, hoste, trykkende fornemmelse for brystet, let forpustet og kronisk bihulebetændelse. Fysiske tegn på skimmelsvamp er mørke pletter på vægge, lofter eller indbo, buler eller revner i tapet, løst tapet, synlig fugt, våde pletter på vægge og lofter, kondens på vinduer og i vindueskarme samt muggen og jordslået lugt.

Vi er eksperter i sikker og effektiv skimmelsanering, som foregår ved en forundersøgelse af skimmelsvampens omfang, identifikation af årsag til skimmelsvamp, valg af metode til fjernelse af skimmelsvamp, fjernelse af skimmelsvamp og desinfektion, rengøring og desinfektion af løsøre samt udarbejdelse af rapport til dokumentation.

Skimmelsanering
Løsøre

Løsøre

Ved brand- eller vandskader er det ofte vigtigt, at der ydes akut skadebegrænsning. Vi vurderer hvert enkelt løsøre, og vi kasserer kun det, der ikke kan reddes. ​Vi håndterer rengøring, afvaskning, lugtsanering samt udtørring af møbler og andet løsøre, der har været udsat for brand og/eller vand.​

Vi har egen flyttebil og flyttekasser til flytning af indbo og løsøre. Når løsøre er sorteret og rengjort, nedpakkes det og kan opmagasineres på vores eget lager, indtil det på et senere tidspunkt kan flyttes tilbage til ejeren, når ejendommen atter er indflytningsklar.​

Fugtisolering

​Fugt i ejendommen kan opstå af f.eks. fejlkonstruktioner, forkert materialevalg, for lav rumtemperatur (ofte i kældre), utæt klimaskærm eller manglende udluftning. ​Et dårligt indeklima er skadeligt for både mennesker og bygninger, og jo før du tager skridt til at løse problemet, jo større gevinst får du. Vi gennemgår gerne din ejendom helt uforpligtende og udarbejder et konkret forslag til en løsning på dit problem med f.eks. fugt, kulde og skimmelsvamp.

I mange tilfælde vil fugtisolering være løsningen, og man kan vælge enten udvendig eller indvendig isolering. Man vælger ofte en løsning med indvendig fugtisolering, da en udvendig isolering ændrer facaden radikalt. Læs mere herom under vores Murerafdeling 

Fugtisolering
Graffiti

Grafitti

Bybilledet kan i nogle tilfælde skæmmes af graffiti, som ikke er malet i henhold til aftale med ejeren. Vi afrenser graffiti på alle overflader, så ejendomme, busskure m.v. atter fremstår flot. Har du brug for en hurtig og effektiv afrensning, så kan vi hjælpe dig med det.

Industrirengøring

Vi udfører alle former for special- og industrirengøring. Vi har stor erfaring og ekspertise inden for disse områder og løser opgaver af enhver type og enhver størrelse – både enkeltstående opgaver og som abonnementsaftaler.

Miljøsanering

Mange ældre boliger indeholder asbest, PCB eller blyholdige stoffer.

​Vi har stor erfaring ​med miljøsanering og renovering af disse farlige stoffer og materialer. Vi følger en fast fremgangsmåde med udtagning af prøver fra bygningsdele, fuger og maling, hvor der måtte være mistanke om forekomster. Herefter saneres og renses de berørte områder.

​Vi hjælper gerne med anmeldelse til relevante myndigheder, bortskaffelse af det giftige affald til godkendte modtagerpladser og leverer efter endt miljøsanering naturligvis altid fuld dokumentation for saneringsforløbet.

Miljøsanering

Skal vi tage en snak om dine opgaver?

Udfyld formularen og skriv gerne lidt om, hvad din henvendelse drejer sig om, så vi kan finde den rigtige medarbejder til dig. Du vil blive kontaktet snarest muligt, så vi kan tage en snak om dine idéer eller den konkrete opgave.

Hvis det drejer sig om en akut opgave, kan du altid kontakte os på døgntelefonen: 70 273 273.